Απαντήσεις

Ερ: Qual o modelo dessa bateria?

Ερώτηση από alguimek επί 2019-05-31 20:43:07

BG401016454 omesmo modelo da gro pro hero 3.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

superturno01 Você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente primeiro.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does this set include the fork mounting clamps/brackets?

Ερώτηση από moetveeldoen επί 2019-06-08 10:51:13

superturno01 Sim, O produto acompanha o suporte de garfo e parafusos para prender-lo no local desejado.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)