Απαντήσεις

Ερ: Does this come with a manual in the box or is it available online?

Ερώτηση από BG525546491 επί 2020-12-04 21:38:31

NaCc It doesn't come with a manual, I got mine online, but it's very easy at straight forward when operating it, you'll get the the hang of it as you build your Circuits and perform experiments.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is this device measure precisely as in description? Does anybody test it carefully?

Ερώτηση από simple_visitor επί 2018-09-03 09:54:49

NaCc Yes the measurements are precise.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

NaCc Yes, the red sticker can be removed and it should come off easily with no pressure applied when using your fingers to remove it, it's like peeling off a sticker.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)