Απαντήσεις

Ερ: Where's the clear common Anode leds?

Ερώτηση από SamR επί 2020-08-28 00:44:43

noor The longest pin is cathode and the ather is anode

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: il motore è fornito con certificato di potenza?

Ερώτηση από BG151745133 επί 2021-05-07 09:19:15

noor no , it's coming with out that

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this meter suitable for agm batteries ?

Ερώτηση από rogerwilkinson επί 2018-12-11 20:29:04

noor it's support to lead acid and lithium batteries it could be work with AGM but it's not recommended

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Does it support 12V 2A through DC jack ?

Ερώτηση από firefoxes1 επί 2019-08-12 17:39:48

noor yes it's work with DC 12v but it's not recommended

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: Is it active or passive buzzer?

Ερώτηση από Frayer επί 2020-03-12 07:41:19

noor it's an high passive buzzer

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this connector compatible with the guitar effect pedal sockets?

Ερώτηση από strato33 επί 2019-12-10 03:56:19

noor yes you can use it for pedal sockets , I already use it for sam pedal

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: same as available 230v?

Ερώτηση από covaikart επί 2019-04-18 08:41:44

noor you can use a relay 5v to control the AC 240 v

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)