Απαντήσεις

Nick Magginas If you push forward two way and then push them down , the car goes up to down and continuously playing

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hallo, Hat das Gerät bereits Lautsprecher (intern)? Und hat es eine Weckerfunktion?

Ερώτηση από BG218532443 επί 2022-07-26 02:29:08

Nick Magginas No speakers , alarm I don’t know

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Esta disponible?

Ερώτηση από permablack επί 2020-05-22 13:44:33

Nick Magginas Yes

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: include pipe and joint tube or not?

Ερώτηση από zara.anggita επί 2018-12-07 23:47:22

Nick Magginas Yes

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: does this amplifier comes with compatible speaker woofers?

Ερώτηση από Estados επί 2022-07-30 02:11:41

Nick Magginas No speaker or woofer included . You must have 2 speakers . Sunbuck is strong , playing very good in 2 Sony speakers .

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)