Απαντήσεις

Lubos ...I don't know if it supports the "USB C to Ethernet" adapter, because I don't have it available, so I haven't tried it. Blue light reduction was not in the tablet, but there is a Night Light feature that can be adjusted.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it support a stylus

Ερώτηση από BG023204157 επί 2021-06-17 01:35:16

Lubos I can't answer this responsibly and correctly because I don't use a stylus. I bought a cover with a keyboard and I use it this way without any problems.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: support Google store or no??

Ερώτηση από BG191055715 επί 2021-05-18 11:33:13

Lubos Yes it supports Google Store !!

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: where i can find the cover and screen protector for this Hipad 11' ?

Ερώτηση από luissrbc επί 2021-05-01 06:24:57

Lubos ... nooo, that's a good question. I would also need to know where to buy the packaging and protective glass. If I know, I'll let you know. Lubos

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can it fit a monitor thickness of 3 cm?

Ερώτηση από BG124153232 επί 2021-04-23 02:14:03

Lubos ... yes, it will also fit on a 3cm thick monitor. Maximum opening of the base (holder) of the LED lamp itself is required.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)