Απαντήσεις

Ερ: can you add a 2 speed transmission to this truck

Ερώτηση από Willie Davis επί 2018-08-06 19:38:19

cecko It is posible. I added two speed gear box to this truck, only back of the cab did not lays on the chasis(2mm up), but it is not a problem. Also, WPL servo perfect fits in it. With these tunning parts it is very reakistic.

Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)