Απαντήσεις

Ερ: what battery do you recommend?

Ερώτηση από kitesurfjerry επί 2020-07-17 21:02:48

Renestim 48v 17a or 48v 20a im using 17a good performance

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: el kit incluye una bateria?

Ερώτηση από BG566371945 επί 2021-09-04 12:37:50

Renestim No

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I have a 10S li ion battery pack, can i use it with this kit?

Ερώτηση από Joaco επί 2019-04-26 21:17:03

Renestim No 10s =36v this kit 48v you need 13s battery kit

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come with pedel sensor?

Ερώτηση από Sander Slikker επί 2020-08-12 09:10:33

Renestim Yes

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)