Απαντήσεις

Ερ: hello can you answer me if I can use this radio to control a Hubsan 502e?

Ερώτηση από Rmenegon επί 2021-01-05 09:48:07

Chris No you cant use this transmitter to controll the Hubsan 502e the recever in a drone is very diffreant

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will This radio bind to a Eachine LAL5??

Ερώτηση από BG101045421 επί 2020-11-15 15:35:23

Chris If you buy the appprotriate receaver you should be able to.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: would this work on a hsp 1/10. 3 channel buggy? thanks.

Ερώτηση από BG115316440 επί 2020-11-05 05:11:28

Chris these transmitters are made for flying not cars so I have to say NO they are not for Buggys

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: can i use this cable to connect my transmitter to my computer to fly in a simulator?

Ερώτηση από tomnugent301 επί 2020-10-27 18:57:36

Chris No definatly NOT you need to get a dongle.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does a motor not the b2043 will fit?

Ερώτηση από noammoalem επί 2020-10-05 15:14:59

Chris Yes there are ones that will but I'm nor sure which they are off hand

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)