Απαντήσεις

Ερ: It connects on the Xiaomi device Redmi note 6 pro?

Ερώτηση από sandrooliveirarm επί 2018-10-19 13:09:25

BG531554012 I didn't try it yet

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hi. Can the cable and plug fit Samsung S6?

Ερώτηση από Zulkar9 επί 2018-11-03 10:00:33

BG531554012 I think so

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: For Samsung J5 Pro is mini USB?

Ερώτηση από Izabela Martins επί 2019-07-02 15:10:39

BG531554012 Cool item ^_^

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)