Απαντήσεις

Ερ: this item has a very vague description, please tell me what it actually does

Ερώτηση από BG616103720 επί 2021-01-25 05:14:03

tejof87 Boa tarde não vale para nada.. o produto é boa qualidade mas a vibração não serve para nada .

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Is this belt fibreglass reinforced

Ερώτηση από VinnyVG επί 2019-07-03 07:50:09

tejof87 bom dia não são só simplesmente umas fibras tipo linhas

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)