Απαντήσεις

Georgios Seintis I am not an expert but i don't see any reason why it could not. Pure sine of modified sine you have the same readings. I am not sure about the accuracy of PF reading but other than that you should be fine. Just think about the case of having to measure voltage and current with a clamp multimeter on the output of a modified sine inverter, it's the same thing.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Georgios Seintis Yes it is complete. Ready to run. Just take a good look at the "colours" section. Sellers often have more than one setup to choose and the default selection might not be what they are advertising.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: could I connect two of the 5000wat units in parrelel?

Ερώτηση από Osirisrising επί 2022-06-12 04:55:22

Georgios Seintis If you have that large of a battery capacity yes. I'm not an electric engineer but since you have one power source you can have multiple loads. Just make sure your battery can handle that much of a load.

Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hi. why is my rgt ex86110 always missing a transmission or two?

Ερώτηση από BG125744243 επί 2022-05-30 03:46:24

Georgios Seintis What do you mean? Please rephrase your question. It doesn't make any sence.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi. Could you show me any cheap receiver that work with this transmitter?. Thanks.

Ερώτηση από ramos επί 2020-02-25 03:04:59

Georgios Seintis As already answered it only pairs with any Dumborc receiver. They have a full range of feature options like 4 to 6 channels and gyro, lights etc. Great value for money all of them.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Georgios Seintis Yes you can. 50c is enough for the stock motors. Be aware that with 3s it will be faster but you loose some control with this chassis. The esc also gets hot so try to give it time to cool down

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will this fit on the Wpl mn98 crawler?

Ερώτηση από Porkchop επί 2022-02-14 16:20:53

Georgios Seintis I installed it on wpl c24-1 which is 1:16 scale and it was a tight fit. My guess is that you won't have a problem with the motor length on a 1:12 scale but because mn89 has a wider chassis you might have to do some mods to fit it. If you ask me i would buy it since this is a powerful motor for the scale.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)