Απαντήσεις

Ερ: is this the iplay 40 H or pro

Ερώτηση από Jooonz επί 2022-06-29 12:57:58

Peter200771 its Pro the H its cheaper in price as far as i can see

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: does it support NFC;

Ερώτηση από kokolakismarinos επί 2022-06-01 05:59:11

Peter200771 No it does not has NFC

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Esta é a versão de 8GB/256GB?

Ερώτηση από BG105034133 επί 2022-04-01 04:57:11

Peter200771 yes it has 8GB RAM and 256GB ROM. i use it for a few month now and im very happy with it.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is this phone new or refurbished? Does it come in its original box sealed?

Ερώτηση από BG143538513 επί 2022-01-29 17:57:39

Peter200771 its brand new has google playstore installed

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does this tablet connect to wireless key board

Ερώτηση από BG122204222 επί 2021-12-03 18:27:24

Peter200771 yes you can connect it . i use a foldable keyboard and its working well

Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: can you clarify if "other area version" has nfc ?

Ερώτηση από conio επί 2021-11-10 06:10:18

Peter200771 the X version has no NFC the M version has NFC as far as i know

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)