Απαντήσεις

Ερ: does it come with a GPS

Ερώτηση από Bruggie επί 2022-04-30 02:48:52

BG435736750 No it does not. But you can wire one in if you buy it

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hello, can I use this receiver with the SKYFLY PL18 transmitter? Tank you

Ερώτηση από HANS επί 2020-09-30 12:02:24

BG435736750 Think you made a typo, if you meant the FlySky PL18 Paladin, then yes it's supported.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: is the antenna RHCP or LHCP?

Ερώτηση από BG221054850 επί 2022-02-01 22:03:43

BG435736750 RHCP, It's an iFlight Albatross antenna

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what size prop nuts does this have so what size prop tool do i have to buy

Ερώτηση από BG113249191 επί 2021-11-09 10:45:59

BG435736750 M5 nut with 8mm wrench

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG435736750 Both Frsky and FlySky will bind to Radiomaster. Suggestion is to get Frsky, works with more transmitters if you should change later.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What recievers work for tx16s?

Ερώτηση από Matinik_ επί 2021-09-23 03:11:44

BG435736750 The FrSky XM+ or Frsky R-RXSR will work with TX16S

Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can I use 5s battery on this one? or I have to buy 6s version?

Ερώτηση από kertk86 επί 2021-07-28 04:26:14

BG435736750 The only difference between the 4s and 6s version is the motor kv rating. 5s might be too weak (but will work) for the 6s version, you can also apply a throttle limit to 4s version to protect it from going too high.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I have a radio master tx12 will a frsky xm+ receiver work with my radio and this drone

Ερώτηση από BG814184210 επί 2021-06-18 18:30:07

BG435736750 Yes, TX12 will work with xm+ or r-xsr receivers.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)