Απαντήσεις

Ερ: New or Refurbished?

Ερώτηση από auzairsaiyed786 επί 2019-03-02 05:15:59

mike Nuevo, y muy bueno para el precio.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: olá quanto tempo demora para chegar o celular ?

Ερώτηση από Samuelbr επί 2019-02-21 20:05:29

mike aproximadamente 3-4 semanas.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will it work on a vehicle that doesn't have door handles

Ερώτηση από Michelle Brown επί 2020-11-28 20:51:18

mike hola, éste sistema es mecánico, son relevadores, creo pensar que hay sistemas electrónicos y consideró y a pesar de que la pregunta es muy escueta, creo no le funcionará, saludos.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: está dispinible el envio a colombia?

Ερώτηση από David Hernandez επί 2017-11-09 20:47:22

mike si funciona

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)