Απαντήσεις

Ερ: will it work with a adapter for sodastream cylinders??

Ερώτηση από cebithbg επί 2018-12-05 06:30:13

philippemarzaroli Ouicela fonctionne très bien avec l'adaptateur et la bouteille de co2 Sodastream.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)