Απαντήσεις

Ερ: is this licensed?

Ερώτηση από _leila_lee επί 2017-12-18 17:59:26

aldrin_dioquino There is a licensing on the back in of the Squishy

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it come with packaging?

Ερώτηση από GSquish επί 2018-02-13 14:23:17

aldrin_dioquino No, only a plastic bag

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)