Απαντήσεις

Ερ: Que dia vão reabastece ?

Ερώτηση από cabeção επί 2017-12-28 15:13:16

Ashcopter English please

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this already headless mode?

Ερώτηση από yakuppranata11 επί 2019-02-19 18:05:49

Ashcopter Yes its sort of ,but mine did crashed at first flight, Just start to fly away , only thing I could do was that I had only control on reducing the throttle, so I could crash it at neighbour ‘s roof

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)