Απαντήσεις

Ερ: is this the version (v3) with the speaker and microphone?

Ερώτηση από sssss επί 2021-02-16 20:42:48

Molok V3is here: https://www.banggood.com/LILYGO-T-WATCH-2020-V3-Microphone-IPS-Touchable-ESP32-WIFI-Bluetooth-Vibration-Motor-Speaker-Three-axis-Accelerometer-Pedometer-p-1823085.html

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what kind of RGB does it have? can i put it in any color?

Ερώτηση από BG104318156 επί 2021-05-30 00:24:19

Molok this model has `rainbow` colours, it means that color is fixed from blue to green. You can turn it on and off

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this a development board product? Will the schematic be available?

Ερώτηση από BG451817553 επί 2020-05-27 03:22:36

Molok Yes,it is. You can find all the informations on the LILYGO site official.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)