Απαντήσεις

Ερ: Why don't you sell these in Blue Nano?

Ερώτηση από STEVEJUSTSTEVE επί 2019-07-13 20:41:09

Stevej TheyDo

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Why GEAR is written as GERA on the display?

Ερώτηση από LLCOOLJ007 επί 2018-10-03 07:03:32

Stevej It is written correctly on the actual screw-driver OLED display

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)