Απαντήσεις

Ερ: Is it compatible with canon eos 60d or do I need differnet size one?

Ερώτηση από Andrija επί 2018-05-27 14:27:26

evrodelta it depends on your lenses diameter

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the round DC jack for ? Is it for powering some device?

Ερώτηση από M100 επί 2020-05-25 13:36:59

evrodelta I think it's for connecting a thermal sensor to check the battery heat. but I am not 100% sure

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)