Απαντήσεις

Ερ: is this version fixed or we still may get faulty motherboard and burn the house?

Ερώτηση από woocro επί 2021-02-13 01:01:20

BG376145342 Idon't know because they don't send me the right 3D printer and no answer from the seller ! No answer from Banggood !

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the size of the nozzle

Ερώτηση από BG452015165 επί 2021-02-10 11:42:37

BG376145342 Idon't know because they don't send me the right 3D printer and no answer from the seller !

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)