Απαντήσεις

Ερ: Do Fatshark diopters fit in these goggles?

Ερώτηση από mmccaule επί 2019-06-22 18:05:36

Truggy13 yes

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: SMA or RP-SMA?

Ερώτηση από wout123 επί 2019-07-31 17:12:31

Truggy13 RP-SMA

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: do it fit for all fatshark goggles?

Ερώτηση από headline επί 2019-07-31 04:16:57

Truggy13 NickBurnes got them for his and they fit no problem and skyzones

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is there anyone who received?

Ερώτηση από 702072gl επί 2019-06-28 00:55:50

Truggy13 got my set last week, Australia

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Do you have a manual for the fc? It is too hard to find where to solder GPS and frksy r9 slim

Ερώτηση από Viljar Bakke Nesse επί 2018-11-27 12:56:22

Truggy13 It's a clone of another fc so to find out go into betaflight and type dump in the cli and it will tell you what fc firmware it runs on then just google the manual for the fc, or go to firmware update and it should show you there too, i don't know what 1 srry i took it out the day mine arrived from gearbest because it was $30 cheaper. i hope they make spare arms or even 5mm arms as an upgrade

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can you sent one to Stu from UAV futures for a review?

Ερώτηση από Jeroen Derksen επί 2018-11-02 16:48:21

Truggy13 https://www.youtube.com/watch?v=7l993_wxfZ8&t=216s

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)