Απαντήσεις

Philouxiii Sur LAOTIE Es18 lite ,1) Brancher le connecteur avec fils rouge et noir sur le connecteur rouge et noir du contrôleur B 2) Débrancher le connecteur jaune et rouge venant du mode ECO 3) se brancher au milieu du connecteur que vous venez de débrancher !

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Avez vous un schéma de branchement ?

Ερώτηση από BG474918191 επί 2022-01-03 13:36:58

Philouxiii Vous avez le lien pour la vidéo d’assemblage ?

Βοηθητικός (13)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is this electric scooter certified (CE thus 220v), 110v or dual voltage?

Ερώτηση από WestCoastNeph επί 2022-01-28 04:20:08

Philouxiii Alimentation avec transformateur 220v alternatif en 48 v continu

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)